Jana Turková

Klavíristka Jana Turková pochází z Chrudimi. Zde navštěvovala ZUŠ pod vedením Věry Paletové. Od roku 1982 studovala na konzervatoři v Pardubicích u Jarmily Lazovanové. Pod jejím vedením dosáhla úspěchů na soutěžích Concertino Praga (1984 - 1. cena v národním kole s klavírním triem), O cenu Beethovenova Hradce (Cena ČHF za nejlepší provedení soudobé skladby). Aktivně se zúčastnila mezinárodních interpretačních kursů ve Výmaru. Svoje dosavadní interpretační zkušenosti konzultovala s prof. Bernardem Reingeissenem. Ve studiích pokračovala na pražské AMU u doc. Miroslava Langera. Během studií získala 2. cenu Beethovenova Hradce (1989), koncertovala v Jugoslávii na setkání vysokých hudebních škol (1989) a umístila se na 4. místě na Mezinárodní soutěži Eduarda Flipse v Rotterdamu. V letech 1990 až 1992 pravidelně navštěvovala mezinárodní interpretační kursy v Piešťanech. Zde pracovala pod vedením světoznámých lektorů (Halina Czerny-Stefanska, Eugen Jakab a Eugene Indjic). AMU absolvovala sólovým recitálem a Mozartovým Koncertem A dur s Filharmonií Hradec Králové.

V současnosti se Jana Turková věnuje koncertní činnosti - kromě sólových recitálů vystupuje například s violoncellisty Petrou a Lukášem Pospíšilovými - členy Pražské komorní filharmonie, se zpěvačkou Hanou Pospíšilovou, hraje v Kvartetu J. V. Tomáška a můžete ji slyšet i v řadě koncertů Filharmonie Hradec Králové jako externí členku orchestru.

Mimo této své pravidelné koncertní činnosti vyučuje hru na klavír na Konzervatoři v Pardubicích, kde pracuje též jako korepetitorka. Také se s ní můžete setkat na mezinárodních Hudebních dílnách v Turnově, kde vyučuje klavír.